TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

giới thiệu về TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆTRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ có lĩnh vực hoạt động:

1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; Công nghệ quản lý và xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí), hóa lý, hóa phân tích, đo lường.
...

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆđang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này?
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam