Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM
20 - 150 người
Hoạt động phát thanh, truyền hình
Giới thiệu doanh nghiệp
Tạp chí Chất Lượng Việt Nam cần tuyển phóng viên phụ trách các mảng y tế, bất động sản, tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Hoạt động tại TP.HCM.
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam