Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
14 Kỳ Đồng - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.
Dưới 20 người
Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Giới thiệu doanh nghiệp
PHÂN VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG MIỀN NAM
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam