Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
65 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 01, Tp. HCM
150 - 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
NOVALAND GROUP
Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (www.novaland.com.vn)
Hiện nay, Novaland Group là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển Bất động sản với tổng số vốn điều lệ 9.143 tỷ đồng.

TẦM NHÌN
Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong các lĩnh vực: Bất động sản – Du lịch – Tài chính – Phát triển Hạ tầng.

SỨ MẠNG
- Kiến tạo cộng đồng
- Xây dựng điểm đến
- Vun đắp niềm vui

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: HIỆU QUẢ - CHÍNH TRỰC - CHUYÊN NGHIỆP
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam