Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
130 - 132 Đường số 7, khu Tên Lửa, p Bình Trị Đông B, quận Bình Tân
Dưới 20 người
Dịch vụ ăn uống, Giáo dục và đào tạo
Giới thiệu doanh nghiệp
- 2 tháng đầu làm việc tại văn phòng, viết giáo án cho trường.
- Sau 2 tháng, hiệu trưởng sẽ về trường để quản lý trường với các nhiệm vụ sau:
- Lên kế hoạch, hướng dẫn và triển khai chương trình học từ phòng đào tạo, đảm bảo sự phát triển của trẻ.
- Hỗ trợ trong công tác tuyển dụng, đào tạo, giám sát giáo viên.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên theo quy định.
- Bảo đảm kỷ luật, trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, an toàn trong nhà trường.
- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường - Phụ huynh - Học sinh.
- Đứng tên Hiệu trưởng theo yêu cầu của Phòng Giáo dục.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng chuẩn của Phòng Giáo dục: quản lý, chuyên môn và bán trú.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp, tập huấn do Phòng Giáo dục tổ chức.
- Lên kế hoạch, tổ chức và sắp xếp môi trường để chuẩn bị cho việc kiểm tra chi nhánh.
- Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ trong quá trình kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu của Phòng Giáo dục.
- Tiếp đón các thành viên Phòng Giáo dục trong quá trình kiểm tra.

Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam