Việc làm ngành Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh

Tìm kiếm việc làm

Xu hướng tìm kiếm

Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh là hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp nhằm đảm bảo an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân hay một pháp nhân góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hiện trên website Timviecnhanh.com có gần 2.000 việc làm Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh đang tuyển dụng. 

HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam