Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
1226 The PBCom Tower, 6795 Ayala Avenue Corner V.A., Rufino Street, Makati City, Manila, Philippines
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
JIUZHOU TECHNOLOGIES INC
1226 The PBCom Tower, 6795 Ayala Avenue Corner V.A., Rufino Street, Makati City, Manila, Philippines
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam