Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
70 Tân Ấp, Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội
Dưới 20 người
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan, Sản xuất, chế biến thực phẩm
Giới thiệu doanh nghiệp
70 Tân Ấp, Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội
Hộ kinh doanh tư nhân Tú Quỳnh
Phụ gia thực phẩm an toàn
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam