Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Tòa Nhà FE, Số 144, Cộng Hòa,P12, Tân Bình, HCM
Trên 300 người
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Giới thiệu doanh nghiệp
VPB SMBC- Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam