Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
17 Đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Hoạt động tài chính khác
Giới thiệu doanh nghiệp
17 Đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam