Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
274/7 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
20 - 150 người
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty hoạt động bên lĩnh vực xây dựng, thiết kế xây dựng & hoàn thiện nội thất, du lịch, IT
274/7 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam