Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
10/14/30 đường số 7, khu phố 2, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20 - 150 người
Sản xuất, chế biến thực phẩm, Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Giới thiệu doanh nghiệp
FD à công ty hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không chỉ quan tâm đến vấn đề điều trị, chúng tôi tập trung vào nguyên nhân cốt lõi để mọi người có một cuộc sống khỏe mạnh, đó là cung cấp các sản phẩm, các giải pháp mang đến những giá trị cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

TẦM NHÌN
Giúp mọi người đạt được Giá Trị Cho Cuộc Sống mà mình đeo đuổi,

SỨ MỆNH
Đáp Ứng Mưu Cầu Mang giá trị cho cuộc sống bằng việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo sức khỏe, trang bị cho mọi người có điều kiện, không gian, giải pháp và sản phẩm để tiếp tục đeo đuổi giá trị và mục đích sống mà mình đeo đuổi.
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam