Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
3 Bis Củu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Dưới 20 người
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam