CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC ÁNH DƯƠNG

giới thiệu về CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC ÁNH DƯƠNG- Hạch toán thu –chi.
- Theo dõi hàng tồn kho.
- Theo dõi công nợ khách hàng.
- Cân đối lãi suất, vốn.
- Làm báo cáo cuối tháng
* Theo dõi quản lý tổng quát công nợ (phải thu phải chi).
- Kiểm tra chứng từ.
- Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu của ban giám đốc.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC ÁNH DƯƠNGđang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này?
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam