Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1 Đại Dương, Phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, BR-VT
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty 100% vốn Nhật, chuyên sản xuất Thanh ren xuất khẩu.
Đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1 Đại Dương, Phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, BR-VT
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam