Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
315 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
150 - 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH LA MILAN chuyên May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam