Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
SỐ 28 MAI CHÍ THỌ, PHƯỜNG AN PHÚ, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Dưới 20 người
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Giới thiệu doanh nghiệp
Hoạt động đa dạng nghành nghề
Chuyên mua bán thiết bị hàng hải...
Gia dụng thông minh
Thực phẩm
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam