Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Lô 109 KCX & CN Linh Trung III, Phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
150 - 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty TNHH Hoá chất và Môi trường Vũ Hoàng được thành lập ngày 16/04/2008 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 452021000083 do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Tây Ninh cấp phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3900441450 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 13 tháng 12 năm 2008.

• Trụ sở: Lô 109 KCX & CN Linh Trung III, Phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Tại Vũ Hòang, chúng tôi chủ trương điều hành công ty với định hướng bảo đảm an tòan cho nhân viên, khách hàng và công đồng. Công ty chúng tôi không ngừng cải tiến hệ thống nhằm tránh những rủi ro trong nghề nghiệp cũng như để đạt mục tiêu không tại nạn trong lao động. Ngòai ra việc cải tiến hệ thống nhằm để nâng cao chất lượng sản phẩm. Chúng tôi cũng quan tâm đến những chính sách về môi trường cũng như xử lý các tác nhân gây ô nhiễm môi trường tại nhà máy: như hệ thống xử lý khí thải, nước thài và các chất thải rắn.
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam