Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
16/72/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3. (Toà nhà cuối hẻm 72)
Dưới 20 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Trụ sở tại Singapore hơn 40 năm hình thành, với 80 văn phòng chi nhánh trên khắp các quốc gia trên thế giới. Nay, chi nhánh Việt Nam sẽ được dẵn dắt dưới sự chỉ đạo của các lãnh đạo nhiều kinh nghiệm từ Singapore.

Website Trụ Sở USA: https://rainbowsystem.com
Website Việt Nam: http://healthyhomes.com.vn
Thu gọn thông tin
Hình ảnh
...
...
...
...
...
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam