Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 17 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẤT MỚI
Số 17 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam