Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
89 Cách mạng tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Được thành lập từ 01 năm 2014 đến nay. Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ.
Ngành nghề: cung cấp bảo vệ cho các công ty, tòa nhà
Công ty TNHH DVBV Trường Thành Đại Nam Security - Công ty Thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital Group (BCG) thường xuyên tuyển dụng an ninh, bảo vệ nội bộ đào tạo số lượng lớn
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam