CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ THANH LONG GROUP

giới thiệu về CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ THANH LONG GROUPCông ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiết kế ThanhLong Group được sáng lập với mục tiêu “KHỞI SƯỚNG NIỀM ĐAM MÊ” & “SỰ TIN DÙNG KHÁCH HÀNG” là nền tảng cho sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nên chúng tôi THANH LONG GROUP đã quyết định tái cấu trúc bộ máy quản lý điều hành mới.
...

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ THANH LONG GROUPđang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này?
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam