Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Villa Hà Đô, 766 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM
20 - 150 người
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Giới thiệu doanh nghiệp
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan, Khai thác, nuôi trồng thủy sản, Sản xuất, chế biến thực phẩm, Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Địa chỉ làm việc: Villa Hà Đô, 766 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam