CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DONA QUẾ BẰNG

giới thiệu về CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DONA QUẾ BẰNGCÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DONA QUẾ BẰNG

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
Chi tiết: Sản xuất da đã qua sơ chế bằng xử lý cơ học và hóa lý (từ công đoạn da thuộc wet blue trở về sau)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DONA QUẾ BẰNGđang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này?
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam