Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 6 Ðường số 10, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty mới thánh lập , làm về hoạt động phục vụ cá nhân khác
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam