Công ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Quốc tế Shining Việt Nam

giới thiệu về Công ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Quốc tế Shining Việt NamShining was set up on 2000 in Shanghai, China which is specialised in the freight forwarding, Customs Clearance, Warehousing and Trucking service, our subsidiaries are spread over in Shanghai, Qingdao, Indonesia and Vietnam, we would like to devote ourselves to building a integrated platform of supp...

Công ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Quốc tế Shining Việt Namđang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này?
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam