Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
168 Tháp Mười, Phường 02, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Dưới 20 người
Hoạt động xuất bản, Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH BTE BUT
168 Tháp Mười, Phường 02, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam