Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Tầng 2, số 21/2 Lý Phục Man , Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Dưới 20 người
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH BIO YG KOREA
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam