CÔNG TY TNHH BIA TSINGTAO VIỆT NAM

giới thiệu về CÔNG TY TNHH BIA TSINGTAO VIỆT NAMIn Aug 1903, Tsingtao Brewery was founded by the Anglo-German Brewery Co. Ltd in Qingdao, China. The brewery brought the western settlers a high quality German style pilsner brewed with German technique, European high quality raw and, especially, mineral water from Laoshan spring,. The uniqueness an...

CÔNG TY TNHH BIA TSINGTAO VIỆT NAMđang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này?
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam