Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
1340G Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20 - 150 người
Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung, Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
Giới thiệu doanh nghiệp
1340G Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AU MY PLATINUM
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam