Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trên 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết:
1. Huy động vốn dưới các hình thức sau đây:
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;
- Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định pháp luật.
2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:
- Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;
- Phát hành thẻ tín dụng
3. Các hoạt động khác:
- Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm
- Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư;
- Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng nhà nước
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam