Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Lầu 6, 455 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp HCM
Trên 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi.
Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa.
Bốc xếp hàng hóa
Bưu chính
Chi tiết: Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông.
Chuyển phát
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không hoạt động tại trụ sở)
Cung ứng lao động tạm thời
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam