Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
150 - 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Lĩnh vực hoạt động:
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
Bốc xếp hàng hóa.
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.
Bán buôn thực phẩm.
Quản lý và khai thác Khu công nghiệp, xây dựng công trình.
Hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu…
Thu gọn thông tin
Hình ảnh
...
...
...
...
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam