Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
183 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 150 người
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam