Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 92, tổ 45, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Trên 300 người
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Bytesoft Việt Nam
Số 92, tổ 45, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam