Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
52 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam