Công Ty Cổ Phần Anh Thy

giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Anh ThyIntroduction
Established in 2005, ANT Company is the leading manufacturer of electrical panels with medium and low voltage; cable support systems; 19” rack & enclosures solutions and sheet metal fabrication in Vietnam.
Our products are designed and manufactured in accordance with internati
...

Công Ty Cổ Phần Anh Thyđang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này?
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam