Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
181 Đại lộ Bình Dương, khu 3, phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Trên 300 người
Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ BÌNH DƯƠNG
181 Đại lộ Bình Dương, khu 3, phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương


Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam