CHUNG SUC VINA CO .,LTD

giới thiệu về CHUNG SUC VINA CO .,LTDChung Suc Vina Co. Ltd. is an importer and distributor of Korean premium cosmetic products and Home TV Shopping vendor in Vietnam. Presently Chung Suc Vina is a sole importer and distributor of 5 outstanding Korean cosmetic and pharmaceutical companies such as Natural Korea, O & Young, HANIL Pharmac...

CHUNG SUC VINA CO .,LTDđang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Việc làm từ Nhà tuyển dụng nổi bật

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này?
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam