Chính sách bảo hành dịch vụ

I. Phạm vi và đối tượng:

Chương trình áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ trên website Timviecnhanh.com.

II. Nội dung Chương trình: 

1. Với các gói đăng tin

Khách hàng mua gói dịch vụ đăng tin của Tìm Việc Nhanh sau thời gian 04 tuần tin cơ bản sẽ được hỗ trợ bảo hành một lần duy nhất bằng một trong hai phương thức sau:

1.1 Bảo hành đăng tin cơ bản

- Tìm Việc Nhanh sẽ đăng lại tin cơ bản của gói dịch vụ đăng tin.

- Chỉ đăng lại 01 lần duy nhất cho 01 lần yêu cầu bảo hành đối với tin đăng.

1.2 Bảo hành điểm lọc hồ sơ ứng viên

GÓI DỊCH VỤ BẢO HÀNH THỜI GIAN SỬ DỤNG
Tin cơ bản 30 điểm lọc Sau 04 tuần kích hoạt  tin cơ bản
Tin cơ bản có gia tăng hiển thị nổi bật 50 điểm lọc Sau 01 tuần kích hoạt tin ưu tiên

 

Lưu ý:

- Sau 7 ngày kể từ ngày kết thúc gói đăng tin cơ bản, nếu Quý khách không gửi yêu cầu bảo hành thì chính sách bảo hành cho gói dịch vụ sẽ bị vô hiệu.

- Khách hàng không được thay đổi tiêu đề và nội dung tin đăng tuyển dụng, trừ những nội dung không làm thay đổi bản chất của vị trí tuyển dụng được bảo hành.

2. Với gói "Tìm kiếm hồ sơ"

Các hồ sơ không liên hệ được ứng viên sẽ được Tìm Việc Nhanh bù lại điểm lọc hồ sơ tương ứng:

- Hồ sơ làm mới trong vòng 90 ngày mà số điện thoại bị sai.

- Hồ sơ làm mới trong vòng 7 ngày mà không nhận cuộc gọi.

Lưu ý:

- Tìm Việc Nhanh sẽ xác nhận lại với ứng viên và thông báo kết quả chậm nhất trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông tin từ nhà tuyển dụng.

- Tìm Việc Nhanh chỉ xử lý các yêu cầu bảo hành được gửi tới trong thời gian tài khoản của Quý khách hàng đang được kích hoạt gói dịch vụ tìm kiếm hồ sơ.

III. Điều khoản khác:

1. Tìm Việc Nhanh không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho Tìm Việc Nhanh trong thời hạn và thông qua hình thức nêu trên.

2. Khách hàng phải tuân thủ theo chính sách, quy định của Tìm Việc Nhanh đối với các dịch vụ được hỗ trợ.

3. Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu bảo hành.

4. Ưu đãi theo Chương trình này không được chuyển nhượng, mua, bán, tặng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào khác. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa, dịch vụ, quà tặng hoặc ưu đãi khác.

5. Bằng việc tiếp nhận Ưu đãi theo Chương trình này Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho Tìm Việc Nhanh, các công ty liên kết của Tìm Việc Nhanh, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Tìm Việc Nhanh và các công ty liên kết này không bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi những khiếu kiện, xét xử, tổn thất, chi phí phát sinh hoặc trách nhiệm nào liên quan đến việc Khách hàng tham gia Chương trình và sử dụng ưu đãi theo Chương trình này.

HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam