Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
El Dorado-Cambodia, Preah Sihanouk, Cambodia
150 - 300 người
Hoạt động tài chính khác
Giới thiệu doanh nghiệp
118集团 - Ghia Venture Captial
Chuyên về lĩnh vực marketing
Địa chỉ liên hệ*
El Dorado-Cambodia, Preah Sihanouk, Cambodia
Thu gọn thông tin
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828

Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888
Miền BắcMiền Nam